Thursday, 17 July 2014

Empayar Parsi


Empayar Parsi merujuk kepada sebarang siri dinasti imperial bertumpu di Persia, dengan sempadan-sempadan yang dipasakkan dan mengalir dari dasar. Yang pertama sekali diasaskan lebih 2,500 tahun dulu, pada 550 SM, namun kewujudan dinasti berpusat di rantau itu hilang selama 850 tahun, dari 651-1501 M.

Empayar Parsi Purba
 • Achaemeni, (550–330 BCE).
 • Parthia, (247 BCE–224 CE).
 • Sasani, (224–651 CE).
Dinasti Bersejarah

Iran
 • Safavi, (1501-1736 M).
 • Afshari, (1736–1796 M).
 • Zand (1750–1794 M).
 • Qajar (1785–1925 M).
 • Pahlavi (1925–1979 M).

Uzbekistan dan Tajikistan
 • Bukhar Khuda (-681-890 M)
 • Saffari (861-1003 M)
 • Samani (819-999 M)
 • Banu Ilyas (932-968 M).

No comments:

Post a Comment