Sunday, 20 July 2014

Kala

Kala

Astan - ast = ialah, jadi, kini, sedang
Būdan - būd = nanti, akan
Shūdan - shūd = sudah

Kosa Kata

Mīweh buah
Marī sakit
Tamām habis
Zan wanita
Mard lelaki
Pedar bapa
Brādar saudara
Khwāhar saudari

Contoh Jumlah

1. Dars āsān ast.
2. Dars āsān būd.
3. Dars tamām shūd.
4. Hasan marī ast.

Jika untuk "tidak", contoh jumlah seperti:

1. Dars āsān nīst.
2. Dars āsān nabūd.
3. Dars tamām nashūd.
4. Hasan marī nīst.

Kata Kerja

Masdar

Kata Kerja dalam bahasa Parsi mempunyai akar kata disebut masdar. Masdar itu terletak di hujung kata kerja dan ada dua:
 • -dan.
 • -tan.
Contoh
 • raftan pergi
 • zadan pukul
 • kushtan bunuh
Kala Mukhtarif

Dalam bahasa Inggeris disebut "tenses". Terdapat tiga jenis:
 • Mazi kala lampau, past tense.
 • Xāl kala kini, present tense.
 • Mustağbel kala depan, future tense.
Kata kerja boleh wujud dalam tiga bentuk ini. 

Friday, 18 July 2014

Delbar


 

I feel like killing myself when I listen to the rap for the first time but it turns out to be nice after long listening, lol...

Thursday, 17 July 2014

Empayar Parsi


Empayar Parsi merujuk kepada sebarang siri dinasti imperial bertumpu di Persia, dengan sempadan-sempadan yang dipasakkan dan mengalir dari dasar. Yang pertama sekali diasaskan lebih 2,500 tahun dulu, pada 550 SM, namun kewujudan dinasti berpusat di rantau itu hilang selama 850 tahun, dari 651-1501 M.

Empayar Parsi Purba
 • Achaemeni, (550–330 BCE).
 • Parthia, (247 BCE–224 CE).
 • Sasani, (224–651 CE).
Dinasti Bersejarah

Iran
 • Safavi, (1501-1736 M).
 • Afshari, (1736–1796 M).
 • Zand (1750–1794 M).
 • Qajar (1785–1925 M).
 • Pahlavi (1925–1979 M).

Uzbekistan dan Tajikistan
 • Bukhar Khuda (-681-890 M)
 • Saffari (861-1003 M)
 • Samani (819-999 M)
 • Banu Ilyas (932-968 M).

Wednesday, 16 July 2014

Kata Sifat


Kata sifat merupakan perkataan yang menjelaskan kata nama. Biasanya kata sifat mengikuti kata nama yang layak baginya.

Contoh:

Ketāb-e-khūb Buku bagus
Mard-e-bozorg Lelaki besar
Otāq-e-kucak Bilik kecil

Kata sifat bersekutu tidak dijamakkan dengan kata nama jamak

Contoh:

Ketāb-e-khūb Buku bagus
Ketāb hāye khūb Buku-buku bagus

Mard-e-bozorg Lelaki besar
Mardān-e-bozorg Lelaki-lelaki besar

Otāq-e-kūcak Bilik kecil
Otāq haye kūcak Bilik-bilik kecil

Banyak Kata Sifat v. Satu Kata Nama

Boleh juga banyak kata sifat menjadi penerang satu kata nama. Untuk hal ini, kata nama dan kata-kata sifatnya itu mesti dihubungkan menerusi pembinaan ezāfe. Tidak seperti bahasa Inggeris, bahasa Parsi tidak mempunyai susunan tetap dalam penggunaan pelbagai kata sifat:

Contoh

Khāne-ye bozorg-e nowsāz-e sefid.
Khāne-ye sefid-e bozorg-e nowsāz.
Khāne-ye nowsāz-e sefid-e bozorg.

Semua yang tersebut bermaksud, 'rumah putih besar baru dibina'.

Keutamaan dalam Susunan Ayat

Namun, beberapa kata sifat bersekutu itu berhierarki, menyebabkan keutamaan dan susunan diperhatikan. Dalam dua ayat berikut, yang pertama lebih disukai berbanding dengan yang kedua.

Mardi dānā va bozorg.
Seorang lelaki bijaksana dan hebat.

Mardi bozorg va dānā.
Lelaki hebat dan bijaksana.

Kenapa begini? Lihat kepada logik penafsiran ayat. Lelaki itu perlu menjadi bijaksana dengan belajar dulu, barulah dia menjadi hebat.

Bilangan


Asas

0 Sefr
1 Yek
2 Do
3 Seh
4 Chhār
5 Panch
6 Shash
7 Haft
8 Hasht
9 Nuh
10 Dah

Pertengahan

11 Yāzdah
12 Davāzdah
13 Sīzdah
14 Chhārdah
15 Pānzdah
16 Shānzdah
17 Hafdah
18 Hajdah
19 Nauzdah
20 Bīst

Maju

21 Bīst o yek
22 Bīst o do
23 Bīst o seh

30 Si
40 Chehel
50 Panchāh
60 Shaṣt
70 Haftād
80 Hashtād
90 Navad

100 Ṣad
200 Devist
300 Siṣad
400 Chahārṣad
500 Pānṣad
600 Sheshṣad
700 Haftṣad
800 Hashtṣad
900 Nuhṣad

1000 Hazār
1,000,000 Miliyūn

Cuba nombor-nombor ini... 20, 320

Bīst hazār o siṣad o bīst

Buah-Buahan


Sīb Epal
Portaghāl Oren

Kelar Pisang
Nārgīl Nyiur
Āngūr Anggur
Tūt Farangī Strawberi
Holū Peach
Nārangi Limau
Ālū Prun
Ālūceh Plum Damson
Zardalū Aprikot
Limū Lemon

Anār Delima
Tamishk Rasberi
Gilās Ceri
Ālbālū Ceri Hitam
Anbeh Mempelam
Hindivāneh Tembikai