Wednesday, 16 July 2014

Kata Sifat


Kata sifat merupakan perkataan yang menjelaskan kata nama. Biasanya kata sifat mengikuti kata nama yang layak baginya.

Contoh:

Ketāb-e-khūb Buku bagus
Mard-e-bozorg Lelaki besar
Otāq-e-kucak Bilik kecil

Kata sifat bersekutu tidak dijamakkan dengan kata nama jamak

Contoh:

Ketāb-e-khūb Buku bagus
Ketāb hāye khūb Buku-buku bagus

Mard-e-bozorg Lelaki besar
Mardān-e-bozorg Lelaki-lelaki besar

Otāq-e-kūcak Bilik kecil
Otāq haye kūcak Bilik-bilik kecil

Banyak Kata Sifat v. Satu Kata Nama

Boleh juga banyak kata sifat menjadi penerang satu kata nama. Untuk hal ini, kata nama dan kata-kata sifatnya itu mesti dihubungkan menerusi pembinaan ezāfe. Tidak seperti bahasa Inggeris, bahasa Parsi tidak mempunyai susunan tetap dalam penggunaan pelbagai kata sifat:

Contoh

Khāne-ye bozorg-e nowsāz-e sefid.
Khāne-ye sefid-e bozorg-e nowsāz.
Khāne-ye nowsāz-e sefid-e bozorg.

Semua yang tersebut bermaksud, 'rumah putih besar baru dibina'.

Keutamaan dalam Susunan Ayat

Namun, beberapa kata sifat bersekutu itu berhierarki, menyebabkan keutamaan dan susunan diperhatikan. Dalam dua ayat berikut, yang pertama lebih disukai berbanding dengan yang kedua.

Mardi dānā va bozorg.
Seorang lelaki bijaksana dan hebat.

Mardi bozorg va dānā.
Lelaki hebat dan bijaksana.

Kenapa begini? Lihat kepada logik penafsiran ayat. Lelaki itu perlu menjadi bijaksana dengan belajar dulu, barulah dia menjadi hebat.

No comments:

Post a Comment