Sunday, 20 July 2014

Kala

Kala

Astan - ast = ialah, jadi, kini, sedang
Būdan - būd = nanti, akan
Shūdan - shūd = sudah

Kosa Kata

Mīweh buah
Marī sakit
Tamām habis
Zan wanita
Mard lelaki
Pedar bapa
Brādar saudara
Khwāhar saudari

Contoh Jumlah

1. Dars āsān ast.
2. Dars āsān būd.
3. Dars tamām shūd.
4. Hasan marī ast.

Jika untuk "tidak", contoh jumlah seperti:

1. Dars āsān nīst.
2. Dars āsān nabūd.
3. Dars tamām nashūd.
4. Hasan marī nīst.

No comments:

Post a Comment