Sunday, 20 July 2014

Kata Kerja

Masdar

Kata Kerja dalam bahasa Parsi mempunyai akar kata disebut masdar. Masdar itu terletak di hujung kata kerja dan ada dua:
  • -dan.
  • -tan.
Contoh
  • raftan pergi
  • zadan pukul
  • kushtan bunuh
Kala Mukhtarif

Dalam bahasa Inggeris disebut "tenses". Terdapat tiga jenis:
  • Mazi kala lampau, past tense.
  • Xāl kala kini, present tense.
  • Mustağbel kala depan, future tense.
Kata kerja boleh wujud dalam tiga bentuk ini. 

No comments:

Post a Comment